Legi în domeniul apărării locale|

Hotărârea nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti

În vigoare de la 06 ianuarie 2012

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 07 decembrie 2011. Nu există modificări până la 16 martie 2016.
Ultima actualizare a aplicaţiei: 16.03.2016 16:58:36.
Se recomandă actualizarea aplicaţiei.

Având în vedere prevederile art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi denumite în continuare instrucţiuni.

Art. 2. – (1) În exercitarea competenţelor partajate în domeniul apărării ţării, stabilite potrivit legii, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, întocmesc, actualizează şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti monografiile economico-militare ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Fondurile financiare necesare pentru desfăşurarea activităţilor de elaborare şi actualizare a monografiei economico-militare se prevăd cu această destinaţie în bugetul judeţean, respectiv în bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Comments are closed.

Close Search Window