21

PRIMĂRIA COMUNEI CEANU MARE

50.000 lei,fără TVA

S.C. EXCAVARI MIGHEL S.R.L.

100%

D.J. C Tzii-Frata și spre Iuriu de Câmpie

Noiembrie-martie 2016

Localitățile și satele comunei Ceanu Mare