Regulamentul finanțărilor nerambursabile pentru activitățile sportive

ROMÂNIA  Anexa la:

JUDEŢUL  CLUJ  H.C.L. 24/30.05.2014  CONSILIUL LOCAL ,,CEANU MARE’’

R E G U L A M E N T

privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului

local al C.L. Ceanu Mare,alocate pentru activitati nonprofit de interes local

CUPRINS:

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTÃRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANŢÃRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA EVALUĂRII ŞI A SELECŢIONĂRII PROIECTELOR

CAPITOLUL VI: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

CAPITOLUL VII: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

CAPITOLUL VIII: PROCEDURA DE CONTROL SI RAPORTARE

CAPITOLUL IX: SANCTIUNI

CAPITOLUL X: DISPOZITII FINALE

ANEXE 1-10
  CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Secţiunea 1 -Scop, obiective şi definiţii

Art.1. – (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, acordate din bugetul local al comunei Ceanu Mare din judetul Cluj

(2) Obiectivele finantarii nerambursabile din fonduri publice sunt:

A. Dezvoltarea miscarilor cultural- educative si sportive, din comuna Ceanu Mare

B. Promovarea activităţilor de voluntariat si caritate,sprijinirea cultelor religioase pe plan local si regional.

C. Creşterea gradului de implicare a cetatenilor comunei Ceanu Mare, si in special a tinerilor, in rezolvarea problemelor localitatilor din comuna.

3. Regulamentul de Finantare ONG

Comments are closed.

Close Search Window