La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în Uniunea Europeană, aplicabil tuturor operatorilor de date din Uniunea Europeană și persoanelor care prelucrează astfel de date.

În cazul partenerilor cu care colaborăm, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați, funcția deținută, număr de telefon mobil, adresă de e-mail.

Scop

Site-ul Primăriei este o platformă online prin care cetățenii pot plăti impozite, amenzi și taxe locale, face sesizări, verifica și depune documente. Accesul la sistemul de plată se face prin autentificare cu utilizator și parolă obținute personal de la Primărie, sau prin opțiunea de plată fără autentificare, introducând CNP-ul (persoane fizice) sau CUI-ul (persoane juridice). Introducerea acestor coduri este voluntară și necesită acordul utilizatorului pentru prelucrarea lor de către Primărie.

Temei

Potrivit Legii 215/2001 a administrației publice locale, autoritățile locale au dreptul de a institui și percepe impozite și taxe locale, precum și de a elabora și aproba bugetele locale. În conformitate cu această lege, Primăria colectează date cu caracter personal ale cetățenilor în scopul îndeplinirii obligațiilor legale. Aceste date pot fi obținute direct de la cetățeni sau de la alte instituții publice în conformitate cu prevederile Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale și a Codului Fiscal.

Date personale procesate

  • Numele și prenumele, CNP, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon.
  • Cuantumul taxelor și impozitelor locale.
  • Bunurile imobile deținute de dvs. precum și mobile ca de exemplu autoturismul.
  • Credențiale: Parole, informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la cont.

Cum folosim datele cu caracter personal

Primăria utilizează date cu caracter personal numai în conformitate cu cerințele legale, respectând Politica de Prelucrare a datelor cu caracter personal și aplicând măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea și integritatea acestor date.

Informațiile cu caracter personal nu sunt stocate în Portal, ci sunt păstrate doar pe serverele Primăriei, în conformitate cu legislația în vigoare și GDPR.

Detaliile cardului folosit pentru plată sunt completate pe o pagină securizată a procesatorului de plăți online. Confidențialitatea acestor informații este garantată conform standardelor internaționale. Primăria nu are acces în niciun fel la informații despre datele cardului, proprietarului cardului, sumele disponibile, codurile de activare sau codurile de pe card. Aceste informații sunt procesate exclusiv prin schemele de plată VISA și Mastercard.

Drepturile cetateanului in calitate de persoana vizata

Cetățeanul, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor sale personale de către Primărie:

  1. Dreptul la informare – poți solicita informații despre activitățile de prelucrare a datelor tale personale.
  2. Dreptul la rectificare – poți corecta sau completa datele personale inexacte.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți solicita ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea lor nu a fost legală sau în alte situații prevăzute de lege.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării datelor în cazul în care contesti exactitatea lor sau în alte situații prevăzute de lege.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele personale pe care le-ai furnizat într-un format citibil automat sau poți solicita transmiterea lor către alt operator, în anumite condiții.
  6. Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere cu privire la prelucrarea datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Revizuirea politicii de confidențialitate

Primăria își rezervă dreptul de a revizui periodic această politică sau orice parte a ei, în conformitate cu legislația în vigoare. Te rugăm să consulți periodic politica pentru a fi la curent cu modificările efectuate.

Comments are closed.

Close Search Window