Fără categories|

Guvernul României – Hotărâre nr. 969 din 05 septembrie 2002

Hotărârea nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj .În vigoare de la 17 septembrie 2002

Consolidarea din data de 11 mai 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 17 septembrie 2002 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 193/2006; HG 989/2006; HG 1075/2006; HG 1168/2006; HG 1413/2006; HG 498/2009; HG 34/2010; HG 343/2010; HG 488/2010; HG 505/2010; HG 936/2010; HG 659/2011; HG 701/2011; HG 691/2013;

Ultimul amendament în 17 septembrie 2013.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 691/2013, anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 701/2011, anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Apahida” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

  *) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 659/2011, anexele nr. 17, 38 şi 47 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

  *) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 936/2010, Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, cât şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

  *) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 505/2010, Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis în 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 488/2010, Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă anexă, anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negreni”.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 343/2010, anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 34/2010, anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 498/2009, anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, cât şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi nr. 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1413/2006, anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Frata” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1168/2006, anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Frata” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1075/2006, anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măguri-Răcătău” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 989/2006, anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 85.

  *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 665/2006, la poziţia nr. 3 din anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măguri-Răcătău” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi nr. 684 bis din 17 septembrie 2002 se modifică.

  *) Potrivit art. unic, pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 193/2006, după anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, cu excepţia municipiului Cluj-Napoca, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”. Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 bis.

   *) Potrivit art. V din Hotărârea Guvernului nr. 539/2003, anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, cu excepţia municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, se modifică.

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articol unic. –  Se atestă apartenenţa la domeniul public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-80 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  *) Anexele nr. 1-80 se publică ulterior.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

Fișiere

Comments are closed.

Close Search Window