Legi și informații fiscale-1|

ORDIN Nr. 1792 din 24 decembrie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.Text în vigoare începând cu data de 28.01.2010

HCL nr 48/28.11.2014 – R E G U L A M E N T -privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al C.L. Ceanu Mare,alocate pentru activitati nonprofit de interes local

Comments are closed.

Close Search Window