Programul național de combatere a sărăciei|

MFE a lansat astăzi Ghiduri ale solicitanților cu o alocare totală de 350 milioane euro

Comunicate De Presă    20 Aprilie 2016

MFE a lansat astăzi Ghiduri ale solicitanților cu o alocare totală de 350 milioane euro

În contextul Pachetului național anti-sărăcie, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat astăzi, 20 aprilie 2016, în vederea deschiderii liniilor de finanțare, trei Ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman, mai precis:

Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, intitulat „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”;

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.2. POCU).

Ghidurile specifice lansate acoperă un buget de 350 milioane euro, pentru comunitățile marginalizate aflate pe tot teritoriul țării (mediul rural si urban), având la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale.

Apelul este de tip competitiv și potențialii beneficiari sunt autoritățile publice locale (obligatoriu de inclus în orice proiect), organizații non-guvernamentale și societăți comerciale.

”Credem că o ieșire din sărăcie nu se poate face decât prin acțiuni integrate pentru toate categoriile, de la copii la persoane adulte și vârstnice, și pentru toate nevoile – accesul la educație, la piața muncii, la servicii de sănătate și îmbunătățirea condițiilor de locuit – aceasta este și abordarea Pachetului național anti-sărăcie lansat de Guvernul României. Ne-am dori să se rezolve mai multe probleme ale comunităților marginalizate, printre care cele referitoare la combaterea discriminării, servicii medicale și sociale, asistența juridică pentru obținerea documentelor – având în vedere că încă exista copii fără acte de identitate, ne dorim să rezolvăm această problemă”, a declarat doamna Aura Răducu, Ministrul Fondurilor Europene.

Ieri, Autoritatea de Management a programului Infrastructură Mare din MFE a mai lansat patru Ghiduri ale solicitanților, pentru sectoarele biodiversitate, deșeuri, managementul riscului și calitatea aerului, cu o alocare totală de 654 milioane de euro. În acest moment, Ministerul Fondurilor Europene a lansat ghiduri care totalizează 40% din totalul alocării programelor gestionate în perioada 2014-2020 – cinci programe în valoare de aproximativ 20 miliarde euro (Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Asistență Tehnică, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate).

 

Cs Jr PINTILIE CLEMENT

Comments are closed.

Close Search Window