Acte și formulare|

Centrul Judeţean A.P.I.A. Cluj    Nr.F.N. /11.06.2013   Comuna Ceanu Mare   

INVITAŢIE

Tinand cont de bunele relatii de colaborare dintre institutia Primariei si APIA CJ Cluj  vă rugăm  sa analizti posibilitatea transmiterii catre fermierii din cadrul comunei dumneavoastra invitatia de a se prezenta la APIA CJ Cluj in ziua si ora programata in vederea depunerii cererii privind Schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate,aceasta pentru a evita,eglomerarile si  deplasarile repetate catre APIA .

In consecinta rugam fermierii ca în ziua si la  ora prevazuta in centralizatorul atasat  să vă prezentaţi la APIA Centrul judeţean Cluj– , cu sediul în.Cluj -Napoca,str Bulevardul Muncii  Nr 18 parter, pentru a depune cererea privind Schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate-2013, cu următoarele documente:

Ø  obligatoriu:   

Documente generale – indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor specific:

-dosar cu sina

 a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului şicomerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;

b) copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

c) dovada înregistrarii  în Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA ( va fi eliberată de către angajaţii APIA odată cu cererea pretipărită);

d) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.”

e) copie document coordonate bancare.

Documente specifice  funcţie de schema de plată pentru care solicita ajutorul specific:

a) pentru vaci de lapte  va depune si dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte;

b) pentru categoria taurine din rase de carne:   

1.  pentru vaca de carne, copia certificatului de origine;

2.  pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine si/sau copia buletinului de însãmânþãri artificiale/adeverinta de montã naturalã pe care sã se mentioneze codul tatãlui, care trebuie sã fie din rasã de carne;

3.  pentru categoria taurine din rase de carne,documentele care atestă ieşirile animalelor din exploataţie.

4.  –pentru taurine din rase de carne ,cererea de plata trebuie vizata de catre ANARZ prin OARZ ,pentru certificarea raselor de carne si/sau metisii cu rase de carne

Atentie,vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor-15.07.2013-14.01.2014 la adresa exploatatiei/locatiei mentionate in cerere

 Inaintea depunerii cererii sa va asigurati ca:

1.  Exploatatia  pentru care solicită sprijin este situată în zona defavorizată Anexa 4 a PNDR 2007-2013, versiunea consolidată mai 2012 (lista localităţilor  poate fi consultată pe site – ul MADR, este afişată la sediile centrelor Locale /Judeţene ale APIA  şi site-ul APIA );

2.  Deţin un număr unic de identificare din RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, altfel, se vor înscrie în ID APIA, înainte de depunerea cererii de ajutor specific;

3.  Vacile de lapte pentru care se va  solicită ajutorul specific  sunt crotaliate cu 2 crotalii, că sunt înregistrate în RNE  şi au cel puţin un produs (viţel) identificat şi înregistrat în RNE;

4.  Deţin cotă de lapte şi sunt înregistraţi în Sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe( cota de lapte trebuie sa fie pe numele persoanei care solicita sprijinul);

5.  Bivoliţele de lapte pentru care se va  solicită ajutorul specific  sunt crotaliate cu două crotalii, sunt înregistrate în RNE şi au cel puţin un produs identificat şi  înregistrat în RNE;

6.  Deţin registrul exploataţiei(al fermei) actualizat la zi, în conformitate cu prevederile Regulamentului  (UE) nr.1760/2000);

7.  Deţin paşapoarte pentru toate animalele existente în exploataţie (paşaportele trebuie  sa fie pe numele persoanei care solicită sprijinul);

8.  Deţin documente care atesta  originea  pentru vaca /taurul de carne;

9.  Deţin certificatul de origine şi/sau buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne, pentru vaca metisa cu rase de carne,tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;

10.  Deţin documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie pentru categoria taurine din rase de carne.Cererea se depune personal sau prin împuternicit:

.Dovada depunerii cererii la Centrul Judetean al APIA o reprezinta ,,bonul de depunere al cererii bovina defavorizata -2013

Vă asigurăm de sprijinul specialiştilor noştri pentru a vă furniza informaţiile necesare în vederea depunerii cererilor pe  Schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate-2013,

Cu deosebită consideraţie,

  DIRECTOR EXECUTIV,

 Dr.ing.Adrian Zaharia

Comments are closed.

Close Search Window