LISTA FUNCTIILOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI ALE SERVICIILOR AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL , CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE LA 31.03.2018