Lista informațiilor de interes public|

Anexa la Regulamentul pe Legea 544/2001

LISTA CU INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

1.Proiectele şi Hotărîrile de interes public, ale Consiliului local Ceanu Mare

2.Dispoziţiile de interes public, ale Primarului comunei Ceanu Mare

3.Actele administrative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice

4.Structura organizatorică,activitatea compartimentelor,programul de funcţionare şi audienţe

5.Numele persoanelor din conducerea instituţiei,a funcţionarilor,şi a persoanei desemnate pentru acordarea de informaţii şi relaţii pe Legea nr.544/2001

6.Datele de contact ale institutiei : denumire,sediu,nr.de telefon/fax,adresa de internet,e-mail

7.Bugetul local,sursele de finanţare,bilanţul contabil,şi dările de seamă anuale,semestriale

8.Strategiile de dezvoltare şi investiţii,programele economice , şi măsurile de dezvoltare

9.Acordurile de asociere şi cooperare intracomunitara,regionala,nationala şi europeana

10.Contractele de achiziţii publice,protocoalelel de colaborare sau înfrăţire,autorizaţiile de constru- ire,certificatele de urbanism,aviyele de conformitate si principiu,deciyiile pe impactul de mediu

11.Informaţii privind activitatea de solutionare a petiţiilor,sesizarilor,reclamatiilor, depuse la PCM

12.Comunicari cu publicul,dezbaterile de interes local si regional,manifestarile culturale,religioase sau informări despre turism,si oportunitati de crestere a bunastarii locale.

Primar,

OROS GAVRILA

Comments are closed.

Close Search Window