Achiziții publice, Informații de interes public|

Judetul  Cluj  Primaria Ceanu Mare   Nr.1784/16.03.2016

SOLICITARE  DE  OFERTE

Primaria Ceanu Mare,solicita ,,oferte cu de prețuri”,care se vor depune la d-l cs.jr.Pintilie Clement,până în data de : 25 Martie 2016, la orele 10,00 pentru următoarele produse :  1. Poduri din beton, 20 buc.,la dimensiunile de Ø500 mm x 5 ml , din beton armat,  2. Poduri de tablă, 20 buc.,la dimensiunile de Ø 300 mm x 5 ml, din tablă de oțel laminat,  3. Poduri de beton, 3 buc. la dimensiunile de Ø 1500 mm x 5 ml, din beton armat.

Deschiderea ofertelor se va efectua în ziua de 25.03.2016 la ora 11,00 în Primăria Ceanu Mare.   Aceste produse, se vor livra de către furnizorul câștigător, al contractului de achiziție public, la locul indicat de A.C.-Primăria Ceanu Mare,prin dispoziția d-lui primar, al com.Ceanu Mare.

Primar,  PACURAR VIRGIL

Înt/Red Cs Jr Pintilie Clement ____  Resp.Dep.Intern de Achiz Publice

Solicitare de oferte_Poduri de beton _i Tabla metalic_ din OL

JudetulClujPrimariaCeanu Mare  Nr 6018/11.09.2015

SOLICITARE DE OFERTE

PrimariaCeanuMare,avandsediul in locCeanu Mare,str.Principala,nr.101/C,jud.Cluj,esteinteresata in achizitia de servicii de consultant,,EXPERTIZA  SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SAT IACOBENI,, Invitam cu respect,operatorieconoimici,experti,constultantiautorizatisiacceptati de MADR si ISTC, sadepunaofertele de expertizasievaluare,lasediulunitatiinoastre ,pana in ziua de 15.09.2015 orele 12,00 la d-l cons.juridicPintilieClement,fax 0264-327101 sau 0264-367715 si e-mailul de serviciu : juristul.pintilie@gmail.com

Primar,  PACURAR  VIRGIL

Int/Red.Cs.Jr.Pintilie Clement

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA CEANU MARE

Nr.5268 din 25.04.2016 

ANUNT PRELUNGIRE TERMEN DE

EVALUARE A OFERTELOR

Catre,

  TOTI OFERTANTII PATICIPANTI LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

Ref: contractul  de achiziţie publică: „Alimentare cu apa in localitatea Iacobeni, optimizarea solutiei de alimentare cu apa a rezervorului din localitatea Iacobeni,  comuna Ceanu Mare, judetul Cluj si extindere retea de distributie” 

-nr. invitatie/anunt de participare 386023/21.03.2016

– Cod CPV 45232150-8- Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa

valoare estimata 1.396.124 lei fara TVA 

In temeiul art .200 alin.1-4 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam prin prezenta prelungirea termenului de evaluare a ofertelor pana la data de valabilitate a acestora.

Presedinte comisia de evaluare

PINTILIE CLEMENT

Anunturi_prelungire_Alim_apa_satul Iacobeni

Comments are closed.

Close Search Window