Planurile anuale de achiziții publice|

Potrivit cerintelor din OG 34/2006 si a HG nr 925/2006 Autoritatea contractanta va publica pe pagina web a institutiei, actele ad-tive care stau la baza derularii achizitiilor publice pentru anul fiscal in curs corespunzator aprobarii sefului AC

Comments are closed.

Close Search Window