Planurile anuale de achiziții publice|

Programul anual al achizitiilor publice cuprinde toate achizitiile publice, inclusiv cele preconizate a fi facute prin cumparare directa. Acesta se adopta prin HCL ca anexa la bugetul adoptat, si se modifica de fiecare data cand au loc rectificari bugetare care au ca scop micsorarea sau majorarea sumelor alocate achizitiilor publice, tot ca anexa la bugetul rectificat.

Programul anual al achizitiilor publice in conformitate cu art 4 alin 5 lit (d) din Hg 925/2006 trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare la ” procedura ce urmeaza a fi aplicata„.

Procedurile de achizitie publica sunt specificate la art 18 din OUG 34/2006, iar achizitia directa nu se afla printre ele.Achizitia directa nu este procedura de achizitie in sensul OUG 34/2006, si este o modalitate, posibilitate, metoda, etc. de achizitie reglementata de art. 19 din respectiva ordonanta.Mai mult in Hg 925/2006 la art 4 alin 2 scrie „Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor.

Atribuirea se face numai prin „proceduri de atribuire” iar achizitia directa nu este procedura.In concluzie achizitiile directe nu se trec oare in Programul anual al achizitiilor publice ???.Chiar daca achizitia directa nu este trecuta la art. 18 ca procedura de achizitie , ea va fi trecuta in planul anual al autoritatii contractante, deoarece planul anual al achizitiilor publice sta la baza elaborarii bugetului unei AC, astfel incat trebuie sa existe o concordanta intre cele doua . In nota justificativa intocmita pentru achizitia directa, trebuie trecuta pozitia din planul anual , cod CPV si pozitia din fila de buget. . Apoi, conform art. 19 estimarea „se va face conform prevederilor sectiunii a 2 a ” , respectiv regulile generale de estimare art 25-29 . apoi nu te mai impiedica nimica sa inchei contract in urma achizitiei directe.

Comments are closed.

Close Search Window