Licitație publică concesiune teren din domeniul public al comunei Ceanu Mare|

ROMÂNIA  Judeţul Cluj    Primăria Ceanu Mare     Nr.1268/07.03.2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE     la licitaţia publică deschisă privind concesiunea a 500 mp teren intravilan,  aparţinând domeniului public,situat la Moara Ceanului

Comuna Ceanu Mare, judeţul Cluj, organizează o licitaţie publică deschisă, în data de   30.03.2017 , conform HCL nr.18/28.02.2017, pentru :

– concesionarea unui teren intravilan, în suprafaţă de 500 mp , situat la Moara Ceanului,  limtrof cu DJ-150 , la orele 11.00. în scopul desfăşurării unor investiţii private,pentru comunitatea locală.     Preţul minim de pornire al licitaţiei , este de : 160 Euro/an, adică la 8 Euro/mp/an.

Caietul de sarcini, poate fi obţinut:                  – de la Departamentul de Achiziţii Publice, din cadrul Primăriei comunei Ceanu Mare , strada Principală, nr.101/C, judeţul Cluj , şi de pe pagina www.ceanu-mare.ro/achizitii ,sau din ziarul ,,15 minute,, – Campia Turzii .

Data limită pentru depunerea ofertelor este : 30.03.2017, orele 10.00. Ofertele se depun într-un plic sigilat,cu menţiunea ,, pentru Licitaţia deschisă – Concesiune teren 500 mp,,

Şef A.C.Comuna Ceanu Mare  Primar,    ing.Moldovan Ana-Liliana

Înt/red: Resp.Dep.Intern de Achizitii Publice  Cs Jr Pintilie Clement

PROCES VERBAL

Rezultatul evaluării ofertelor depuse la licitația din 30.03.2017 pt 500 mp la Moara Ceanului :

1.Of.Maxim Teofil Pop – 4250 Euro/25 ani,adica – 170 Euro/an

2.Of.Șimon Zolti – 4000 Euro/25 ani,adică – 160 Euro/an

3.Of.PFA Corșău Marinela – 4500 Euro/25 ani, adică – 180 Euro/an

Comisia de evaluare:

Președinte: vicep.RUS ALEXANDRU,

Secretar: Balcău Nelia,

cs jr.Pintilie Clement ,

ing sp Costantea F.Sebastian,

ec.Soporan Ioan

 

Comments are closed.

Close Search Window