R O M Â N I A

COMUNA CEANU MARE

Comuna Ceanu Mare, nr. 101 C, tel.0264-327101, , fax 0264-367715, 

Nr. 7021 din: 25.07.2016             

SOLICITARE DE OFERTE

Primăria Ceanu Mare,cu sediul în localitatea Ceanu Mare,nr.101/C,județul Cluj,avînd CUI/CIF nr.5227935 este interesată de achiziția unor servicii de proiectare,pentru întocmirea unui Proiect Tehnic de protejare a conductei de gaz,la o subtraversare a drumului public,din satul Bolduț, unde se vor efectua lucrări de reabilitare și asfaltare a drumului comunal.

Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente,vor fi executate de societăți autorizate de către ANRE,pentru lucrări asupra conductelor de înaltă presiune.

Ofertele se trimit la Primăria Ceanu Mare,pe adresa primăriei,sau prin fax 0264-327101 sau 0264-367715 ori pe e-mailul primaria@ceanu-mare.ro, până pe data de 02.08.2016 orele 15,00 .Criteriul de adjudecare fiind,,prețul cel mai bun,, potrivit legii nr.98/2016.

Documentele însoțitoare ale ofertei vor fi :

Autorizație de funcționare în domeniu,și din partea ANRE, Certificat fiscal de la finanțe și primărie,Declarație pe proprie răspundere, că nu sunteți excluși de la procedurile de achiziție,conform Legii nr 98/2016

Persoana de contact,cs.jr.Pintilie Clement,responsabil Dep Int de Achiz Publice, cu telefonul 0735-853204 sau e-mail : juristu.pintilie@gmail.com

 

Beneficiar,

COMUNA CEANU MARE

Primar

Moldovan Ana-Liliana

Înt/red Cs Jr Pintilie Clement _____   Resp.dep.Int de Achiz Publice

Județul Cluj   Aprob,  Primăria Ceanu Mare   Primar:   Nr.8044/02.08.2016   ing.Moldovan Ana-Liliana

Proces Verbal de evaluare,   la Solicitările de oferte prin achiziția directă conform art.113 din Lg.98/2016 și HG 365/2016

  Prin publicarea pe aplicația SEAP a Anunțurilor de Solicitare de oferte,pentru achiziția și cumpărarea directă de :   -1)  Produse petroliere standard,,Benzină și Motorină,, la cel mai bun preț de achiziție, de la furni zori auto- rizați, s-a derulat o achiziție directă prin accesarea Catalogului de Produse și Servicii-SEAP, primind aprobarea cumpărării directe de la firma SC VALPADICOM SRL;cu sediul în Valea Largă, din județul Mureș, dar cu o Stație de Carburanți vizavi de sediul nostru,primăria comunei Ceanu Mare. Deoarece ne convine prețul de vânzre,la produsul ,,Motorină Standard,,la 4,08 lei/litru,cu furnizare la pompă, și,, Benzină,, la prețul de 4,15 lei/litru,cu furnizare la pompă, s-a decis de către Dep.Intern de Achiziții, ca acest Contract de Furnizare al Produselor Petroliere,,BENZINĂ și MOTORINĂ STANDARD,, să-i fie atribuit,,SC VALPADICOM SRL,, din com.Valea Largă,nr.127,jud.Mureș, aceasta urmând a fi chemată la semnarea contractului pe 08.08.2016 orele 9,00 la sediul Primăriei Ceanu Mare.   -2)  Pentru vânzarea ,,Lamei de nivelat, tip Bull 2500 Rabaud,seria M4014,, nu s-a depus nici o cerere sau solicitare de cumpărare,astfel încât potrivit Legii 98/2016 ți a HG 365/2016, coroborate cu cerințele din Codul civi și Codul de procedură civilă,se impune repetarea acestei vânzări, acceptându-se ca nou termen de vânzare, data de: 08 August 2016 orele 9,00   -3) Cu privire la Solicitarea de oferte,,Proiect Tehnic și Execuție,, la o subtraversare a conductei de gaz, din satul Bolduț,pe sub DC/DS,s-a primit doar o singură ofertă de la SC PADO GROUPINFRA STRUCTURES SRL din Târgu Mureș,care îndeplinește Cerințele de Calificare fixate în Solicitarea de oferte,adică;- oferta este autorizată de ANRE,are personal autorizat, la lucrările de instalații pe gaze naturale.Deci, se vor achiziționa serviciile de proiectare,avizare,și lucrările de execuție,a subtraversării din satul Bolduț,pe sub DC/DS, din partea SC SC PADO GROUPINFRA STRUCTURES SRL din Târgu Mureș, întrucât ne situăm sub progurile valorice de achiziție directă,fixate prin art.113 al Legii nr.98/2016 ,invitându-se astfel acest ofertant la Negociere pentru ziua de 05.08.2016 orele 9,00

Comisia Dep Intern de Achiziții Publice                                                                                   Președinte:Viceprimar - cs loc RUS ALEXANDRU ______  Resp,Dep,int.achiz.Pb - Cs Jr Pintilie Clement _______                                                                                            secretar C.L. -  fct pb Balcăru Nelia _____                                                                                                               Insp.fiscal - ec.Zăhan Marcel _______