Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

ROMANIA Judetul Cluj Primaria Ceanu Mare pag.web. www.ceanu-mare.ro ; e-mail : primaria@ceanu-mare.ro Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715 Nr.Înreg. 562 din 02 Feb 2016

 

SOLICITARE DE OFERTA

 

Primăria comunei Ceanu Mare,cu sediul în Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,avînd CIF sau CUI 5227935,este interesată în achiziționarea de :

Ofertă,,SISTEMATIZARE COMUNA CEANU MARE,, cu privire la : – Instalare Program Informatic pentru P.C. – Încărcare bază de date cu utilizatori din Ceanu Mare,cu:- tarlale,blocuri fizice și sectoare, – Centralizarea suprafețelor și a tarlalelor, – Identificarea proprietarilor, – Identificarea situației juridice a terenurilor, Identificarea erorilor de delimitare,precum si pozițio- narea lor corectă,conform situației juridice

Participanții la prezenta procedură de achiziție,trebuie să prezinte: – Certificatul de la Reg.c-țului,ca persoană juridică,și Atestarea în domeniul informatic, – Certificatele fiscal de la DGRFP și Primărie,de unde să reiasă că nu au datorii la bugetul local/stat, – Declarațiile din art.69^1,art.180-181 ale OG nr 34/2006® – Propunerea Tehnică de soluții,și Oferta de prețuri, cu termenul de executare al lucrărilor,

Termenul pentru depunerea plicurilor închise,la Registratura Primăriei Ceanu Mare,este data de 15.02.2016 orele 13,00 cu precizările următore: *) Criteriul de atribuire este ,,prețul cel mai scăzut,, cf.art.198 alin(1) lit.b) al OG 34/2006®, **) Lipsa oricărui document de calificare solicitat,cît și depunerea dupa data fixată,duce la ecluderea din procedura de achiziție, ***) Deschiderea ofertelor,va avea loc în ziua de 16.Feb.2016 ora 10,00 la Primăria Ceanu Mare.

Primarul com.Ceanu Mare, PĂCURAR VIRGIL

PRECIZĂRI! Se modifică ora limită a depunerii ofertelor,care va fi ora 15,30 din ziua de 15.02.2016!

Primar:Păcurar Virgil

PVR nr.969/18.02.2016 : TRIBUITĂ FIRMEI SC TOPO CONSULT SRL,Turda,str.Sirenei nr.2,jud CLUJ

Comments are closed.

Close Search Window