Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

JudetulCluj  Primaria Ceanu Mare                                                                                                        Nr.7796/07.12.2015

INVITATIE

Catre:

PERSOANELE JURIDICE AUTORIZATE ,                                                                                             cu privire la ,,Servicii de intretinere la Iluminatul Public,,din localitatile comunei Ceanu Mare

  Primaria comunei Ceanu Mare,este interesata in achizitia Serviciilor de Intretinere la Iluminatul Public,prin incredintare directa:                                                                         *)  Pentru realizarea acestor lucrari,firmele interesate, sunt solicitate, sa depuna ofertele de lucrari,cu intocmirea unor Devize de preturi,pana in ziua de 14.12.2015 orele 11,00  la Primaria Ceanu Mare.                                                                                                **)  Ofertele se vor depune in plic inchis,continand urmatoarele documente:

– Certificat de inregistrare la ORC, in domeniul R.E. autorizate de ANRE.

– Certificat fiscal de la Finante , si de la Primarie.         – Declaratie de participant la procedura.  – Declaratie pe proprie raspundere,ca nu este oprit sa particpe la procedurile de achizitii.     ***) Ofertele avantajoase,cu preturile cele mai mici,si cu durata de executare cea mai scazuta,vor fi avute in vedere de catre Autoritatea contractanta.Pentru informatii sau detalii,va adresati la personalul din primaria Ceanu Mare, d-l cs.jr.Pintilie Clement

 

Resp.Dep.Achizitii Publice    Cs Jr Pintilie Clement

COMUNICAT

Potrivit art.7 si art.11 din Lg 98/2016 si art.43 din HG 395/2016 s-a efectuat un STUDIU DE PIATA pe www.e-licitatie.ro/Cumparare directa/Catalog de Produse si Servicii, de unde am achizitionat Oferta firmei SC REEA PROCONS SERV SRL, apoi am incheiat contractul de Servicii intretinere a S IL PB pe comuna Ceanu Mare cu nr.90/04/01/2017

Resp Dep Intern de Achizitii  Cs Jr Pintilie Clement

Comments are closed.

Close Search Window