Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

ROMANIA Judetul Cluj Primaria Ceanu Mare pag.web. www.ceanu-mare.ro ; e-mail : primaria@ceanu-mare.ro Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715 Nr.Înreg. 560/02 Feb 2016

SOLICITARE DE OFERTA

Primăria comunei Ceanu Mare,cu sediul în Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,avînd CIF sau CUI 5227935,este interesată în achiziționarea de :

Ofertă,,Furnizare și Transport al produselor de balastieră,, pentru localitățile din com. Ceanu Mare,jud.Cluj

Participanții la prezenta procedură de achiziție,trebuie să prezinte: – Certificatul de la Reg.c-țului,ca persoană juridică,și Autorizare în transportul de mărfuri, – Certificatele fiscal de la DGRFP și Primărie,de unde să reiasă că nu au datorii la bugetul local/stat, – Declarațiile din art.69^1,art.180-181 ale OG nr 34/2006® – Dotarea cu un Prc auto:- de minim 2 basculante,de 16 t/basculantă,făcînd dovada parcului cu ma – șini proprii sau închiriate. Prezentarea unui contract sau promisiuni de furnizare , a produselor de balastieră solicitate de autoritatea contractantă:- balastru,refuz de ciur,jurai,criblură. – Propunerea Tehnică de soluții,și Oferta de prețuri, cu termenul de executare al lucrărilor,

Termenul pentru depunerea plicurilor închise,la Registratura Primăriei Ceanu Mare,este data de 15.02.2016 orele 13,00 cu precizările următore: *) Criteriul de atribuire este ,,prețul cel mai scăzut,, cf.art.198 alin(1) lit.b) al OG 34/2006®, **) Lipsa oricărui document de calificare solicitat,cît și depunerea dupa data fixată,duce la ecluderea din procedura de achiziție, ***) Deschiderea ofertelor,va avea loc în ziua de 16.Feb.2016 ora 11,00 la Primăria Ceanu Mare.

Primarul com.Ceanu Mare, PĂCURAR VIRGIL

PRECIZARE! Se modifică ora depunerii ofertelor fiind ora 15,30 din ziua de 15.02.2016 Primar:Păcurar Virgil

PVR nr. 969/18.02.2016 : ATRIBUITĂ FIRMEI SC VALITRANS SRL,loc.Viișoara,nr.1197,jud Cluj

Comments are closed.

Close Search Window