Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

Județul Cluj  Primăria Ceanu Mare                                                                                                                                        Nr .7087/26.07.2016

SOLICITARE DE OFERTE

Primăria comunei Ceanu Mare,având sediul în localitatea Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C , în urma adoptării HCL nr.30/20.07.2016 privind rectificarea bugetului local,pe Sem.II din anul 2016 , este interesată de achiziția de produse petroliere și combustibili: – motorină,benzină,ulei de motor,ulei de transmisie,ulei hidraulic,vaselină pentru rulmenți,petrol lampant,în modalitatea de furnizare existen- tă la furnizor,fie pe bonurile valorice,fie cu livrare în vrac,după negociere,și contractarea unei cantități, în valoarea estimată de 70.000 lei.

  Se dorește ofertarea din partea furnizorilor,cu condiția de a se afla la cea mai apropiată distanță de comuna Ceanu Mare,județul Cluj,fiind o societate comercială autorizată, în vânzarea de produse petroliere,care să nu fie sancționată cu excluderea din procedurile de achiziții publice.În acest sens se vor depune pe lângă formularele de ofertă,sau Catalogul de Produse,și următoarele acte: 

– Autorizația de funcționare,cu Avizele PSI și ANRE,   

– Certificatele fiscale de la finanțe și primărie, 

– Declarație pe proprie răspundere asupra participării la procedura de achiziții

  Ofertele se vor depune/expedia,la adresa Primăriei Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C, sau pe faxul 0264-327101 ,ori e-mailul primaria@ceanu-mare.ro,până la data de 02 August 2016 orele 10,00 urmând ca acestea să fie deschise și evaluate la ora 11,00 de către Dep.Intern de Achiziții al primăriei.   Criteriul de atribuire este ,,prețul cel mai bun,,conform art.113 din Legea nr.98/2016

  Persoana de contact,este d-l cs.jr.Pintilie Clement,responsabilul Dep.Intern de Achiziții,având tel.nr.0735-853204 sau e-mailul: juristu.pintilie@gmail.com. Prezenta achiziție directă se derulează prin www.e-licitatie.ro/Publicitate-Anunțuri, unde ofertanții trebuie sa fie înscriși, pentru a putea să încheie contractul de furnizare, a produselor petroliere licitate.

Primar,

 ingMoldovan Ana-Liliana

 

Înt/Red Cs Jr Pintilie Clement _____   Resp.Dep.Int de Achiz. Pub.

Județul Cluj   Aprob,  Primăria Ceanu Mare   Primar:   Nr.8044/02.08.2016   ing.Moldovan Ana-Liliana

Proces Verbal de evaluare,   la Solicitările de oferte prin achiziția directă conform art.113 din Lg.98/2016 și HG 365/2016

Prin publicarea pe aplicația SEAP a Anunțurilor de Solicitare de oferte,pentru achiziția și cumpărarea directă de :   -1)  Produse petroliere standard,,Benzină și Motorină,, la cel mai bun preț de achiziție, de la furni zori auto- rizați, s-a derulat o achiziție directă prin accesarea Catalogului de Produse și Servicii-SEAP, primind aprobarea cumpărării directe de la firma SC VALPADICOM SRL;cu sediul în Valea Largă, din județul Mureș, dar cu o Stație de Carburanți vizavi de sediul nostru,primăria comunei Ceanu Mare. Deoarece ne convine prețul de vânzre,la produsul ,,Motorină Standard,,la 4,08 lei/litru,cu furnizare la pompă, și,, Benzină,, la prețul de 4,15 lei/litru,cu furnizare la pompă, s-a decis de către Dep.Intern de Achiziții, ca acest Contract de Furnizare al Produselor Petroliere,,BENZINĂ și MOTORINĂ STANDARD,, să-i fie atribuit,,SC VALPADICOM SRL,, din com.Valea Largă,nr.127,jud.Mureș, aceasta urmând a fi chemată la semnarea contractului pe 08.08.2016 orele 9,00 la sediul Primăriei Ceanu Mare.   -2)  Pentru vânzarea ,,Lamei de nivelat, tip Bull 2500 Rabaud,seria M4014,, nu s-a depus nici o cerere sau solicitare de cumpărare,astfel încât potrivit Legii 98/2016 ți a HG 365/2016, coroborate cu cerințele din Codul civi și Codul de procedură civilă,se impune repetarea acestei vânzări, acceptându-se ca nou termen de vânzare, data de: 08 August 2016 orele 9,00   -3)  Cu privire la Solicitarea de oferte,,Proiect Tehnic și Execuție,, la o subtraversare a conductei de gaz, din satul Bolduț,pe sub DC/DS,s-a primit doar o singură ofertă de la SC PADO GROUPINFRA STRUCTURES SRL din Târgu Mureș,care îndeplinește Cerințele de Calificare fixate în Solicitarea de oferte,adică;- oferta este autorizată de ANRE,are personal autorizat, la lucrările de instalații pe gaze naturale.Deci, se vor achiziționa serviciile de proiectare,avizare,și lucrările de execuție,a subtraversării din satul Bolduț,pe sub DC/DS, din partea SC SC PADO GROUPINFRA STRUCTURES SRL din Târgu Mureș, întrucât ne situăm sub progurile valorice de achiziție directă,fixate prin art.113 al Legii nr.98/2016 ,invitându-se astfel acest ofertant la Negociere pentru ziua de 05.08.2016 orele 9,00

Comisia Dep Intern de Achiziții Publice   Președinte:Viceprimar – cs loc RUS ALEXANDRU ______  Resp,Dep,int.achiz.Pb – Cs Jr Pintilie Clement _______   secretar C.L. –  fct pb Balcăru Nelia _____  Insp.fiscal – ec.Zăhan Marcel _______

Comments are closed.

Close Search Window