Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

R O M Â N I A

COMUNA CEANU MARE

Comuna Ceanu Mare, nr. 101 C, tel.0264-327101, , fax 0264-367715,

Nr. 7067 din: 26.07.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITARE DE OFERTE

Primăria Ceanu Mare,cu sediul în localitatea Ceanu Mare,nr.101/C,județul Cluj,avînd CUI/CIF nr.5227935 este interesată de achiziția unor servicii de întreținere și reparație,pentru autoturismul Dacia – PAPUK a Primăriei Ceanu Mare.Reparațiile vor fi executate de societăți autorizate ,pentru astfel lucrări asupra autovehicolelor înscrise în circulație pe drumurile publice.

Ofertele se trimit la Primăria Ceanu Mare,pe adresa primăriei,sau prin fax 0264-327101 sau 0264-367715 ori pe e-mailul primaria@ceanu-mare.ro, până pe data de 02.08.2016 orele 15,00 . Criteriul de adjudecare fiind,,prețul cel mai bun,, potrivit Legii 98/2016.

Documentele însoțitoare ale ofertei vor fi :

Autorizație de funcționare în domeniu, Certificat fiscal de la finanțe și primărie,Declarație pe proprie răspundere, că nu sunt excluși de la procedurile de achiziție,conform Legii nr 98/2016

Persoana de contact,cs.jr.Pintilie Clement,responsabil Dep Int de Achiz Publice, cu telefonul 0735-853204 sau e-mail : juristu.pintilie@gmail.com

Beneficiar,

COMUNA CEANU MARE

Primar

Moldovan Ana-Liliana

 

Înt/red Cs Jr Pintilie Clement _____  Resp.dep.Int de Achiz Publice

Notă: Prețul estimat se ridică la 3500 lei !

Se extinde termenul de ofertare până la 08 August 2016 orele 14,00

viceprimar d-l cs local RUS ALEXANDRU

Comments are closed.

Close Search Window