Judetul Cluj  Primaria Ceanu Mare    Nr.8138/23.12.2015

 

INVITATIE

 

Catre: 

PERSOANELE JURIDICE AUTORIZATE                                                 cu privire la ,,Servicii de paza comunala, din localitatile comunei Ceanu Mare

 

  Primaria comunei Ceanu Mare,este interesata de achizitia Serviciilor de Paza comunala prin incredintare directa :    *)  Pentru realizarea acestor lucrari,firmele interesate, sunt solicitate, sa depuna ofertele de lucrari,cu intocmirea unor Devize de preturi,pana in ziua de 31.12.2015 orele 10,00  la Primaria Ceanu Mare.   **)Ofertele se vor depune in plic inchis,continand urmatoarele documente:                                                     

-  Certificat de inregistrare la ORC, in domeniul ordinei si pazei  publice,                 -   Certificat fiscal de la Finante , si de la Primarie.      -  Declaratia, de participant  -  Declaratie pe proprie raspundere,ca nu este oprit sa particpe la procedurile de achizitii.     ***)Ofertele avantajoase,cu preturile cele mai mici ,vor fi avute in vedere de catre Autoritatea contractanta.  Pentru informatii sau detalii,va adresati la personalul din primaria Ceanu Mare, d-l cs.jr.Pintilie Clement

Resp.Dep.Achizitii Publice  Cs Jr Pintilie Clement