Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

Judetul Cluj

Primaria Ceanu Mare Nr. 7795/07.12.2015

INVITATIE

Catre:

PERSOANELE JURIDICE AUTORIZATE , cu privire la ,,Servicii de intretinere la calculatoare si imprimante,, din primaria Ceanu Mare

Primaria comunei Ceanu Mare,este interesata in achizitia Serviciilor de Intretinere la calculatoare si imprimante,prin incredintare directa : *) Pentru realizarea acestor lucrari,firmele interesate, sunt solicitate, sa depuna ofertele de lucrari,cu intocmirea unor Devize de preturi,pana in ziua de 05.01.2016 orele 14,00 la Primaria Ceanu Mare. **) Ofertele se vor depune in plic inchis,continand urmatoarele documente: – Certificat de inregistrare la ORC, in domeniul IT, – Certificat fiscal de la Finante , si de la Primarie. – Declaratie de participant la procedura. – Declaratie pe proprie raspundere,ca nu este oprit sa particpe la procedurile de achizitii. ***) Ofertele avantajoase,cu preturile cele mai mici,si cu durata de executare cea mai scazuta,vor fi avute in vedere de catre Autoritatea contractanta.Pentru informatii sau detalii,va adresati la personalul din primaria Ceanu Mare, d-l cs.jr.Pintilie Clement

Resp.Dep.Achizitii Publice Cs Jr Pintilie Clement

Comments are closed.

Close Search Window