Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

Județul Cluj  Primăria Ceanu Mare              Nr .6935/19.07.2016

SOLICITARE DE OFERTE

Primăria Ceanu Mare,cu sediul în loc.Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,avănd CUI/CIF nr.5227935 , legal reprezentată prin d-na PRIMAR,ing.Moldovan Ana-Liliana,potrivit legii nr.98 din 19.mai 2016 , coroborată cu prevederile Normelor sale de aplicare, din HG nr.395/02.06.2016 , potrivit art.68 lit.i) și art.113 din Legea nr.98/2016, dorește să desfășoare o PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ de Achiziție, de PRODUSE ȘI FURNITURI de birou,printr-o Solicitare de Oferte.

Primăria Ceanu Mare,face Invitația către operatorii economici, care furnizează următoarele :  –  Dosar cu șină,Portofoliu,Folie,Pix culoari roșu,albastru,negru cu gel,Lipici,Corector,Mapă din plastic,Hârtie de Xerox,Stik-uri,CD-uri,Foi de Parcurs,Ordine de Depasare(Delegatie),Creion mecanic

Oferta se va expedia la Primăria Ceanu Mare,pe adresa de mai sus,sau prin faxul 0264-327101 și pe e-mailul unității primăria@ceanu-mare.ro,până la data de  25 iulie 2016, orele 15,00 pentru d-l cs.jr.Pintilie Clement,Resp.dep.Int.de Achiz.Pb,împreunî cu documentele de calificare necesare :  –  Autorizație de funcționare a persoanei juridice sau PFA,Certificat fiscal de la primăria dv și de   la Finanțe,împreună cu Declarația că nu sunteți exclus de la procedurile de achiziție.

Primăria va deschide ofertele depuse,Marti 26 iulie 2016 orele 10,00 ,unde va selecta oferta cu cel mai bun preț,prevalându-se de dispozițiile din art.113 alin.(10) al lg.nr.98/2016 urmând ca în ter -men rezonabil,să facă de cunoscut rezultatul procedurei de selecție/evaluare.

Viceprimar,   cs.local RUS ALEXANDRU

Înt/red Cs Jr Pintilie Clement _____  Resp Dep Int de Ac Pb

Județul Cluj  APROB,  Primăria Ceanu Mare   PRIMAR,   Nr.7943/28.07.2016  ing. Moldovan Ana – liliana

PROCES VERBAL

Încheiat azi: 28 iulie 2016 cu ocazia întrunirii Dep.Intern de achiziții din primăria Ceanu Mare, numit prin Dispozitia primarului nr.256/05.07.2016 , pentru evaluarea ofertelor depuse, în urma Solicitării de oferte nr.6935/19.07.2016 ,pentru achiziția de PRODUSE ȘI FURNITURI DE BIROU. Ofertele depuse sunt:  – Of.SC ADISON COMPANY SRL,din localitatea Brătuleni,jud.Iași,CATALOG  de 13 Produse la 73,06 lei, comenzile se onoreză prin transport la beneficar,în 10 zile de la emiterea comenzii.  – Of.SC Int.Individ.TOCITU M.GEORGETA,municipiul Cîmpina,jud.Prahova,CATALOG de 25 Produse, la suma de 86,80 lei fărăa preciza în cât timp se onoreză comanda trimisă,nici durata de valabilitate a ofertei.  – Of.SC RMTrade SRL,municipiul Câmpia Turzii,jud.Cluj,care prezintă un CATALOG cu 28 produse,la 70,10 lei dar fiind disponibile pe total 4000 de produse. Livrarea se face la sediul firmei,aflată la 24 km de primăria Ceanu Mare,deschisă zilnic,mai puțin Duminica.   – Of.SC SELADO COM SRL ,din municipiul Brăila,cu CATALOG de 16 produse,la 124,10 lei,având trans -portul inclus în preț,dar o comandă fiind de minim  250 RON.

Folosind criteriul,,prețul cel mai bun,,art.113 din Lg.98/2016 cu Normele de aplicare din HG 365/2016, și luându-se în considerare aspectul furnizării la cea mai apropiată distanță,membrii Dep.Intern de achiziții, au decis ca oferta câștigătoare,să fie desemnată oferta SC RMTrade SRL,din municipiul Câmpia Turzii,jud.Cluj, care prezintă un CATALOG cu 28 produse,la 70,10 lei ,fiind disponibile pe total 4000 de produse,iar livrarea se face la sediul firmei,aflată în Câmpia Turzii,la numai 24 km distanță de comuna Ceanu mare,deschisă zilnic.

Resp.Dep.Intern de Achiziții  Cs Jr Pintilie Clement

Membrii :   fct pb Balcău Nelia – secretar C.L.   ec.Zăhan Marcel – insp.fiscal

Comments are closed.

Close Search Window