Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

JudetulClujPrimariaCeanu Mare  Nr 6018/11.09.2015

SOLICITARE DE OFERTE

PrimariaCeanuMare,avandsediul in locCeanu Mare,str.Principala,nr.101/C,jud.Cluj,esteinteresata in achizitia de servicii de consultant,,EXPERTIZA  SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SAT IACOBENI,, Invitam cu respect,operatorieconoimici,experti,constultantiautorizatisiacceptati de MADR si ISTC, sadepunaofertele de expertizasievaluare,lasediulunitatiinoastre ,pana in ziua de 15.09.2015 orele 12,00 la d-l cons.juridicPintilieClement,fax 0264-327101 sau 0264-367715 si e-mailul de serviciu : juristul.pintilie@gmail.com

Primar,  PACURAR  VIRGIL

Int/Red.Cs.Jr.Pintilie Clement

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA CEANU MARE

Nr.5268 din 25.04.2016 

ANUNT PRELUNGIRE TERMEN DE

EVALUARE A OFERTELOR

Catre,

  TOTI OFERTANTII PATICIPANTI LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

Ref: contractul  de achiziţie publică: „Alimentare cu apa in localitatea Iacobeni, optimizarea solutiei de alimentare cu apa a rezervorului din localitatea Iacobeni,  comuna Ceanu Mare, judetul Cluj si extindere retea de distributie” 

-nr. invitatie/anunt de participare 386023/21.03.2016

– Cod CPV 45232150-8- Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa

valoare estimata 1.396.124 lei fara TVA 

In temeiul art .200 alin.1-4 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam prin prezenta prelungirea termenului de evaluare a ofertelor pana la data de valabilitate a acestora.

Presedinte comisia de evaluare

PINTILIE CLEMENT

Comments are closed.

Close Search Window