Achiziție directă la produse de balastieră pe 2015|

ROMANIA  Judetul Cluj                                                                                                        Primaria Ceanu Mare                                                                                                    pag.web. www.ceanu-mare.ro ;  -mail : primaria@ceanu-mare.ro                                            Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715                                                                               Nr.Înreg. 63 / 07.01. 2015

 

SOLICITARE DE OFERTA

 

Primăria comunei Ceanu Mare,cu sediul în Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,avînd CIF sau CUI 5227935,este interesată în achiziționarea de :

  Ofertă,,Furnizarea și Transportul produselor de balastieră,, pentru localitățile din com. Ceanu Mare,jud.Cluj,pentru tot anul 2015.

Participanții la prezenta procedură de achiziție,trebuie să prezinte:                                       –   Certificatul de la Reg.c-țului,ca persoană juridică,și Autorizare în transportul de mărfuri

–   Certificatele fiscal de la DGRFP și Primărie,de unde să reiasă că nu au datorii la bugetul local/stat,

–  Declarațiile din art.69^1,art.180-181 ale OG nr 34/2006®

–   Dotarea cu un Prc auto:- de minim 2 basculante,de 16 t/basculantă,făcînd dovada parcului cu mașini proprii sau închiriate. Prezentarea unui contract sau promisiuni de furnizare , a produselor de balastieră solicitate de autoritatea contractantă:- balastru,refuz de ciur, jurai, sau criblură.                                                                                                                             –   Propunerea Tehnică de soluții,și Oferta de prețuri, cu termenul de executare al lucrărilor,

Termenul pentru depunerea plicurilor închise,la Registratura Primăriei Ceanu Mare,este data de 21.01.2015 orele 11,00 cu precizările următore:                                      *)  Criteriul de atribuire este ,,prețul cel mai scăzut,, cf.art.198 alin(1) lit.b) al OG 34/2006®,

**)  Deschiderea ofertelor,va avea loc în ziua de 21.01.2015 ora 13,00 la Primăria Ceanu Mare.

Primarul com.CeanuMare,  PĂCURAR VIRGIL

Comments are closed.

Close Search Window