Achiziția directă de lucrări sub 100000 de euro|

JudetulCluj  Primaria Ceanu Mare

Nr.4521/17.08.2015

INVITATIE

Catre: PERSOANELE JURIDICE AUTORIZATE IN CONSTRUCTII SI REABILITARE TERMICA din.u.a.t. com.Ceanu MarePrin HCL nr.25/13.08.2015 Consiliul local Ceanu Mare,cu sediul in loc.Ceanu Mare,nr.101/C , jud.Cluj, a aprobat efectuarea urmatoarelor lucrari:  -1)Renovarea interioara a 2(doua) Sali de clasa,la Scoala Generala din Dosu Napului.                                       -2) Reabilitarea termica a Scolii Generale din Ceanu Mare,clasele I-VIII,                                                            Pentru realizarea acestor lucrari,firmele interesate, sunt solicitate, sa depuna ofertele de lucrari,cu intocmirea unor Devize de costuri,pana in ziua de 24 August 2015 orele 15,00  la Primaria Ceanu Mare.Ofertele se vor depune in plic inchis, conti – nand urmatoarele documente:                                                                                                                      –  Certificat de inregistrare la ORC, in constructii.  –  Certificat fiscal de la Finante Turda si de la Primarie.                                                                                             – Declaratie de participant la procedura.                                                                                                               –      Declaratie pe proprie raspundere,ca nu este oprit sa particpe la procedurile de achizitii.                                           Ofertele avantajoase,cu preturile cele mai mici,si cu durata de executare cea mai scazuta,vor fi avute in vedere de catre Autoritatea contractanta.Pentru informatii sau detalii,va adresati la personalul de serviciu, al Scolii Generale din Ceanu Mare,si la personalul primariei Ceanu Mare.

Resp.Dep.Achizitii Publice                                                                                                                                                                    Jr Pintilie Clement

 

JudetulCluj  Primaria Ceanu Mare

Nr.6870/05.10.2015

 

SOLICITARE  DE  OFERTE

 

In vederea executarii lucrariloar,,Reabilitarea termica a Scolii Generale Ceanu Mare,,Primaria comunei Ceanu Mare,solicita ,,oferte de preturi cu devizele de lucrari”,care se vor depune la d-l cs.jr.Pintilie Clement,pana in data de : 12.10.2015 orele 10,00.Deschiderea de oferte are loc la ra 11,00                                                                         Pentru ofertantii care vor participa se cer urmatoarele documente:                                                                                -Certificat sau Autorizatia de functionare ca PFA,SRL,SNC,Int.Ind,etc.

–  Certificat Fiscal de la primarie si de la finante,

–  Declaratia art.69,art.188 si art.200 ale OUG 34/2006 de participare si conformitate,din care sa  reiasa ca, nu este oprit sa particpe, la procedurile de atribuire a lucrarilor publice.

Ofertele se vor depune ,la cs.jr.al primariei Ceanu mare, in plic inchis si sigilat,cu mentiunea : Pentru  ,,Reabilitarea termica a Scolii Generale Ceanu Mare,, a nu se deschide pana la data de 12.10.2015 orele 11,00.

Nota: lipsa oricarui document solicitat,va duce la descalificarea ofertantului participant la procedura.

Primar,    PACURAR VIRGIL

INFORMARE

pentru toti participantii la prezenta procedura de cumparare directa

SC Mihail Constructii SRL,a depus Contestatia sub nr.7065/14.10.2015 la Solicitarea de oferte :

,,Reabilitare termica,,la Sc Gen.Ceanu Mare

Vizitati si descarcati formularul de contestatie din atasamente!

Cs Jr Pintilie Clement

Resp dep Intern de Achizitii Publice

ROMANIA  Judetul Cluj

Primaria Ceanu Mare                                                                                                                                      pag.web. www.ceanu-mare.ro                                                                                                                            e-mail : primaria@ceanu-mare.ro                                                                                                                        Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715                                                                                                                  Nr.inreg. 7164/21.10.2015

 

PROCES VERBAL,de afisare

cu solutionarea contestatiei depusa de catre SC Mihail Constructii SRL

 

In urma sedintei din 21.10.2015 a Comisiei Departamentului Intern de achizitii,   s-a decis ,,respingerea contestatiei nr.7065/14.10.2015”depusa de catreSC Mihail C-tii,ca fiind: – tardiva,neâtemaiatā,si nefondata.

Seful AC – primarul comunei Ceanu Mare,fiind de accord cu punctual de vedere al Comisiei de evaluare,si-a insusit acest Raport de atribuiure,si prin respingerea contestatiei depuse de catre SC Mihail C-tii SRL,ramane valabila procedura de atribuire catre ofertan- tul cu pretul cel mai scazut,contractual fiind atribuit SC IONARICA C-TII S.R.L.

 

Resp.Dep.Intern de Achizitii Publice                                                                                                           Jr Pintilie Clement

ROMANIA  Judetul Cluj                                                                                                                                          Primaria Ceanu Mare                                                                                                                                    pag.web. www.ceanu-mare.ro ;                                                                                                                           e-mail : primaria@ceanu-mare.ro                                                                                                            Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715                                                                                                         Nr.inreg. 6995/12.10.2015

 

 

SOLICITARE DE OFERTA

Catre _______________________________

 

Primaria Ceanu Mare,este interesata de achizitia de ,ucrari renovare interioara,la  Sc Generala din satul BOLDUT,privind pretul de cost pe,, Lucrarile de renovare interioara si igienizare la sol,,.

Asteptam oferta din partea dv-stra,la sediul Primariei Ceanu Mare,str.Principala,nr.101/C sau la faxul 0264-327 101 in atentia d-lui Cs Jr Pintilie Clement,resposabil cu achizitiile publice.

 

 

Primar,

PACURAR VIRGIL

Comments are closed.

Close Search Window