Achiziția directă de lucrări sub 100000 de euro|

ROMANIA JUDETUL CLUJ Primaria Ceanu Mare,Str.Principala ,nr.101/C www.ceanu-mare.ro , e-mail : primaria@ceanu-mare.ro Tel/fax : 0264 – 327 101 sau 0264 – 367 715

Nr.Înreg.7102/19.10.2015

SOLICITARE DE OFERTE

In vederea executarii lucrarilor,,Deszapezire drumuri comunale” Primaria comunei Ceanu Mare,solicita ,,oferte de preturi ”,care se vor depune la d-l cs.jr.Pintilie Clement,pânā în data de : 26.10.2015 orele 10,00. Deschiderea de oferte are loc la 26.10.2015 ora 11,00 .

Pentru ofertantii care vor participa, se cer urmatoarele documente: -Certificat sau Autorizatia de functionare, ca persoana juridica: PFA,SRL,SNC,Int.Ind,etc. -Certificat Fiscal de la primarie, si de la Finante, -Declaratia art.69,art.188 si art.200 ale OUG 34/2006 de participare si conformitate,din care sa reiasa ca, nu este oprit sa particpe, la procedurile de atribuire a lucrarilor publice. -Situatia de evidenta a parcului de utilaje,si a Stocului de materiale antiderapante, asigurate.

Criteriul de atribuire fiind cel ,din art.198 alin.1,lit.b) din OG nr.34/2006(R),,pretul cel mai scazut”

Ofertele se vor depune la d-l.cs.jr.al primariei Ceanu Mare,in plic inchis si sigilat,cu mentiunea Pentru ,,Deszapezire drumuri comunale” a nu se deschide pana la data de 26.10.2015 orele 11,00.

Primar, PACURAR VIRGIL

Int/Red.Cs.Jr Pintilie Clement _______

Atribuit in 17 Noie 2015 SC EXCAVOSIM SRL din satul Boian cu contractul 7 458/17.11.2015 pe durata a 4 luni pana la 31.03.2016

Fișiere

Comments are closed.

Close Search Window