Achiziția directă de lucrări sub 100000 de euro|

JudetulCluj  Primaria Ceanu Mare                                                                    Nr.4521/II/17.08.2015

INVITATIE

Catre:

PERSOANELE JURIDICE AUTORIZATE IN LUCRARI LA R.E.                                                 cu privire la ,,Modernizarea S.I.P. al uat com.Ceanu Mare

 

  Deoarece,prin HCL nr.25/13.08.2015 Consiliul local Ceanu Mare,cu sediul in loc.Ceanu Mare, str.Principala,nr.101/C , jud.Cluj, a aprobat efectuarea urmatoarelor lucrari:  ,,Modernizarea S.I.P. al uat com.Ceanu Mare”,prin incredintarea unei lucrari  de utilitate publica,AC primaria Ceanu Mare,decide:    *)  Pentru realizarea acestor lucrari,firmele interesate, sunt solicitate, sa depuna ofertele de lucrari,cu intocmirea unor Devize de costuri,pana in ziua de 01.09.2015 orele 15,00  la Primaria Ceanu Mare.                                                                                                 **)          Ofertele se vor depune in plic inchis,continand urmatoarele documente :  –  Certificat de inregistrare la ORC, in domeniul R.E. autorizate de ANRE.                      –   Certificat fiscal de la Finante , si de la Primarie.  –  Declaratie de participant la procedura.                                                                 –  Declaratie pe proprie raspundere,ca nu este oprit sa particpe la procedurile de achizitii.                                                                                                             ***)  Ofertele avantajoase,cu preturile cele mai mici,si cu durata de executare cea mai scazuta,vor fi avute in vedere de catre Autoritatea contractanta.Pentru informatii sau detalii,va adresati la personalul primariei Ceanu Mare, d-l cs.jr.Pintilie Clement

 

Resp.Dep.Achizitii Publice                                                                                                                      Cs Jr Pintilie Clement

Comments are closed.

Close Search Window