ROMANIA  Judetul Cluj   Primaria Ceanu Mare   pag.web. www.ceanu-mare.ro ;  e-mail : primaria@ceanu-mare.ro   Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715  Nr.inreg. 8150/23.12.2015 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Primaria Ceanu Mare,judetul Cluj,str.Principala, nr.101/C,achizitioneaza oferte pentru constructia unei Tribune sportive, avand capacitatea de 100 locuri,pentru terenul de sport din Ceanu Mare. Ofertele se depun la d-l cs.jr.Pintilie Clement,din Primaria Ceanu Mare,pana - Marti - 29.Dec.2015 ora 12,00.

 

Primar,   PACURAR VIRGIL

Int/Red Cs Jr Pintilie Clement ______