Proiecte investitii|

PROIECTE DE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA AFLATE IN DERULARE

Prin Hotararea nr.3/2.02.2006 Consiliul Local Ceanu Mare a aprobat lista investitiilor programate a se derula in anul 2006, ca anexa la bugetul local pe anul 2006. Astfel, Consiliul Local aproba ca din suma de 744,5 mii lei constituit ca rezerva in fondul de rulment sa fie folosita pentru finantarea unor investitii considerate ca prioritare pentru comuna in anul 2006:

  • pentru dotari – buldoexcavator, o Dacia papuc cu 5 locuri, 2 calculatoare, 3 motopompe pentru activitatea de PSI); aceste investitii s-au realizat pana in prezent;
  • pentru extindere local primarie, proiectul e in proces de derulare (faza intocmirii documentatiei);
  • pentru reciclare a 5 km de drumuri comunale in satele Ceanu Mare, Boian si Boldut, investitie realizata pana in prezent in proportie de 50%.

Printr-un proiect de finantare derulat prin Consiliul Judetean Cluj, aprobat a se derula in perioada 2006-2007, s-a aprobat realizarea alimentarii cu apa a satului Ceanu Mare, investitie in valoare totala de 2.5 milioane RON, fiind in prezent realizate fazele de intocmire a proiectului si predare amplasament in vederea executiei.
Se preconizeaza ca in anul 2007 investitiile in derulare sa fie finalizate.
De asemenea pentru anul 2007 se preconizeaza realizarea investitiei REGULARIZAREA VALEA DOSU NAPULUI – STRUCUT pe o lungime de 4 km, proiect ce se va derula prin Ministerul Agriculturii.

Comments are closed.

Close Search Window