Proiecte investitii|

Judetul Cluj  Primaria Ceanu Mare   Nr 109 / 11.01.2016

Catre:  ASOCIATIA DE DEZVOLTARE,,GAL – Poarta Apusenilor,,

Avandu-se in vedere nevoia de elaborare, a unei Strategii de dezvoltare regionala, si avand calitatea de membru asociat,primarul comunei Ceanu Mare,vine cu urmatoarea lista de prioritati locale,zonale si regionale,care corespund si reprezinta interesele locale ale u.a.t. com . Ceanu Mare,din judetul Cluj     PRIORITATI :  1.Realizarea unui Abator autorizat,ptr.sacrificarea animalelor vii,preluate de la fermieri.  2.Construirea de silozuri pentru colecatrea si achizitia,depozitarea de cereale de la producatorii locali si nu numai,cat si din zonele adiacente.  3.Construirea unui centru pentru achizitia si depozitarea fructelor,legumelor,rasadurilor.  4.Realizarea de SF-uri si Proiecte Tehnice,pe domenii de infrastructura locala si zonal-regionala.  5.Achizitionarea unui autogreder in completarea parcului de utilaje proprii al primariei Ceanu Mare 6.Realizarea a doua capele, in satele Ceanu Mare si Boldut.  7. Realizarea unui centru de prelucrare a produselor lactate,achizitionate de la producatori locali, zonali si regionali,care cresc animale de lapte.  8. Modernizarea caminelor culturale din cele 4 sate: Boldut,Boian,Iacobeni si Ceanu Mare.  9.Proiecte comune privind sprijinirea tinerilor fermieri din comuna Ceanu Mare,si a IMM-urilor  10.Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public, din zonele neelectrificate ale u.a.t.

 

Primar,  PACURAR VIRGIL

Comments are closed.

Close Search Window