Fără categorie 1|

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR – Ordin nr. 31/2017 din 17 februarie 2017

   

Ordinul nr. 31/2582/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

 

În vigoare de la 03 aprilie 2017

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 03 aprilie 2017. Nu există modificări până la 05 aprilie 2017.

Grupează pe: categorii ani

 

 

Nr. 31/2.582

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 257.417/2017 al Direcţiei generale politici agricole, 

  în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, 

  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi al art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

Art. I. –   Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Atestatul de producător este valabil un an de la data emiterii.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene,
Sevil Shhaideh

 

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.846/2.408/2014)

(model)
ROMÂNIA

Primăria . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .

ATESTAT DE PRODUCĂTOR
seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere cererea domnului/doamnei . . . . . . . . . ., în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., şi înregistrată la primărie cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite
ATESTAT DE PRODUCĂTOR

pentru . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . .,

pentru următoarele produse agricole:

 

Produsul* Suprafaţa de teren exploatată Produsul** Număr, efective de animale
ha ari

 

* Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, pentru care se solicită emiterea atestatului.

** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.

Data emiterii . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

 

NOTĂ:

Formular tipărit de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., anul . .

Comments are closed.

Close Search Window