Personalități locale|

CEANU MARE 720 DE ANI
o carte a satelor Ceanu Mare, Boian, Iacobeni şi Bolduţ

Stimate fiu al comunei Ceanu Mare
Ştiind că suntem vremelnici pe acest pământ, dorim să lăsăm urmaşilor noştri un semn al existenţei noastre, semnul acesta fiind o carte atotcuprinzătoare, carte… care va dăinui peste veacuri. Şi pentru că locuitorii celor 4 sate au convieţuit de-a lungul timpului ne-am gândit să-i unim într-un tot unic.
Ne propunem ca această carte să cuprindă o cronologie istorică, organizarea obştei, viaţa spirituală – biserica, şcoala, cultura – şi să reliefeze ceea ce a avut mai de preţ acest colţişor de pe Pământ, FAMILIA cu membrii săi, redată prin fotografii.
În acest scop ne adresăm în primul rând capilor de familii, dar în aceeaşi măsură şi membrilor acestora, doritori să apară în această carte, să pregătiţi următoarele:
1.Un scurt arbore genealogic al familiei plecând de la străbunicul (cine poate chiar mai demult), continuând cu bunicul şi apoi cu tatăl – capul familiei respective.
2. Fotografii din cele mai vechi timpuri până la cele de astăzi – din cele vechi ce ilustrează portul, şcene de muncă ( la secerat, la îmblătit, la coasă, etc.), scene de la nunţi – cu car, căruţe, călăreţi, chemători, jocul la şură), panorame ale satelor şi cătunelor, case vechi, bărbaţi în uniforme militare vechi, cărţi postale trimise de pe front – selectându-se pentru prima parte de imagini -, fiecărei familii atribuindu-i-se 2 pagini de format A 4. Fotografiile vor fi însoţite de explicaţii.
3. Pentru capitolul Oameni de seamă, toţi fiii satelor cu sutdii superioare, profesii şi realizările celor care lucrează(sau au lucrat) în cercetare, în cultură şi artă.
4. Pentru partea descriptivă: naraţiuni privind portrete de săteni, dascăli, preoţi; descrierea unor evenimente din viaţa satului – din vremea războiului, colectivizare, oprimarea unor săteni prin supunerea la tot felul de cazne, până la întemniţare, condiţiile de lucru la c.a.p., naveta şi munca pe şantiere şi în fabrici a vârstnicilor.
Notă: Doritorii se vor adresa autorilor Remus Hădărean, pr. Vasile Tarţa, precum şi preoţilor din Boian, Iacobeni şi Bolduţ.
C E A N U M A R E 720 de A N I
O carte a satelor Ceanu Mare, Boian, Iacobeni şi Bolduţ
Cap. I Sumară cronologie istorică de-a lungul timpului continuând cu punctarea, pe ani, a evenimentelor din viaţa satelor din domeniile: adminnistrativ-gospodăreşti, politice, socio-culturale,spirituale.
Cap.II Nominalizarea tuturor familiilor pe vetre – sat, cătun, crâng – în anii *56 şi 2013.
Cap. III Evocări : figuri de dascăli, preoţi, medici, „sfătoşi” şi înţelepţi ai satului; şcene auzite ori trăite din timpul celor două războaie mondiale; întâmplări din perioada colectivizării, represiuni pentru a-i convinge să semneze cererea de înscriere, arestări şi detenţii – cu sau fără proces – , copii ale proceselor verbale din instanţe.
Cap. IV Oameni de seamă: toţi fiii satului cu studii superioare, performanţe profesionale, locul de activitate; dascăli, preoţi, medici, ingineri, primari, notari, şefi de post – de-a lungul timpului.
Cap. V Fotografii din vechime privind viaţa satului – vedere a satului, cătunului, crângului; case vechi, săteni cu portul local, la munca câmpului – plug, semănat, secerat, îmblătit; prelucrarea cânepii – la tău, meliţat, tors, depănat, urzit nevedit şi ţesut; păsat cu râşniţa; alai la uspăţ cu: căruţe, car cu descântătoare, chemători, stegar, călăreţi, lada cu zestre, jocul în uliţă; din viaţa şcolii – sala de clasă, la muncile agricole, excursii, serbări, serii de absolvenţi, grupuri de cadre didactice; aspecte ale activităţii formaţiilor de dansuri cu numele tuturor componenţilor.
Cap. VI Familii- partea cea mai cuprinzătoare a cărţii. Fiecare familie doritoare să apară în carte va beneficia de 2 pagini format A4 în care va fi expus un scurt arbore genealogic al familiei, după care, 10-20 de fotografii – portrete, grup, – care vor fi predate coratorilor, consilierilor locali sau direct autorilor cărţii – Remus Hădărean şi pr. Vasile Tarţa – fiind puse în plicuri, numerotate şi cu înscris a ceea ce prezintă, urmând ca după copiere să fie returnate pe aceeaşi cale. Atât naraţiunile cât şi fotografiile scanate pot fi transmise şi electronic pe adresa r.hadarean@yahoo.com
Notă: Cartea fiind deosebit de voluminoasă, se va tipări numai în atâtea exemplare câte vor rezulta din participarea cu cele cerute ( Ne referim la numărul famiilor care vor acoperi cele două pagini oferite – arbore genealogic şi fotografii de familie ) dar vor fi cuprinse în prima parte a cărţii toate fotografiile vechi şi alte documente, indiferent de la cine vor veni.
Termed de depunere: 1 martie 2013
R. Hadarean

Comments are closed.

Close Search Window