INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE