ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE 2019-2020