PROCES VERBAL- OCUPAREA POSTULUI DE FUNCȚIE PUBLICĂ- CONSILIER JURIDIC