RESPONSABILITĂȚILE PROPRIETARILOR ȘI A MEDICILOR VETERINARI DE LIBERĂ PRACTICĂ